Niemal każdy z nas codziennie dokonuje mniejszych bądź większych zakupów. Nabywając produkty pierwszej potrzeby, takie jak chleb, masło czy woda nieświadomie bierzemy udział w procesach gospodarczych odbywających się na rynku. Pojęcie to nie dotyczy jednak lokalnego bazaru, lecz ma znacznie szersze i rozbudowane znaczenie.

Potrzebując wspomnianych produktów pierwszej potrzeby zazwyczaj kierujemy się do najbliższego sklepu, w którym możemy dokonać zakupu. Kiedy jednak planujemy dokonać większej transakcji, jak chociażby zakup nowego komputera czy pralki nie wybieramy pierwszej z brzegu oferty, a dokładnie zastanawiamy się nad parametrami technicznymi, marką, ceną i wieloma innymi interesującymi nas danymi. Wszystko to jest zatem elementem rynku, który swoim zakresem obejmuje wiele dziedzin życia codziennego oraz dokonywanych przez nas wyborów. Te z kolei są analizowane przez producentów, którzy pragną zebrać jak najwięcej informacji odnośnie preferencji klientów, ich upodobań czy reakcji na zmianę cen, dzięki którym nieustannie będą mogli się rozwijać i wprowadzać nowe produkty, na które będzie zapotrzebowanie na rynku.

Czym jest rynek?

Rynek jest zatem ciągłym procesem przepływu informacji pomiędzy konsumentami kupującymi produkty i usługi a sprzedającymi, czyli producentami tych dóbr, bądź podmiotami świadczącymi usługi. Rynek dotyczy także wymiany wspomnianych dóbr na pieniądze, w trakcie zachodzących transakcji kupna-sprzedaży.

biznes, finanse, pieniądze,
fot. pixabay.com

Już w przeszłości słowo „rynek” pochodzące od niemieckiego słowa „ring” oznaczało miejsce, w którym dokonywano aktów kupna-sprzedaży. Do dzisiaj różnego rodzaju lokalne targi i stragany wciąż określa się tym słowem, jednak jest to tylko powierzchowna część jego znaczenia.

Transakcja kupna-sprzedaży

Podstawowymi warunkami, jakie muszą być spełnione, by można było mówić o rynku jako miejscu zawierania takowych transakcji lub określania go miejscem ogólnej wymiany jest:
– konieczność posiadania przed sprzedawcę towaru, który chce on zamienić na pieniądz;
– posiadanie przez potencjalnego klienta chcącego dokonać zakupu towaru, wystarczającej ilości pieniędzy;
– zgodność obu stron co do ilości towarów, które zostaną zamienione na pieniądze

Te proste warunki, które spełniane są przez miliony ludzi każdego dnia są podstawą działania rynku. Można więc stwierdzić, że wymiana towarów i usług na rynku ma charakter ekwiwalentny, co oznacza, że przedmioty wymiany (towary i usługi na środki finansowe) mają dla obu stron transakcji jednakową wartość. Tak to wygląda w teorii, jednak często w praktyce klienci mają odmienne zdanie na temat wartości poszczególnych produktów (zazwyczaj ceny w ich mniemaniu są za wysokie), a mimo to decydują się na ich zakup.

rynek, wymiana, finanse
fot. pixabay.com

Rodzaje rynków

Istnieje kilka rodzajów rynków, które sklasyfikowane są na podstawie wielu czynników. Wyróżnić można trzy główne kryteria:
przedmiot obrotu rynkowego, w którego skład wchodzą rynek dóbr, rynek pracy oraz rynek finansowy;
zasięg, w którego skład wchodzą rynek lokalny, rynek regionalny, rynek krajowy, rynek międzynarodowy oraz rynek światowy;
stopień zrównoważenia, w którego skład wchodzą rynek producenta oraz rynek konsumenta

Czynniki wpływające na rynek

Głównymi czynnikami wpływającymi na zachodzące na rynku transakcje poza samym produktem lub usługą są cena i konkurencja. Zależność pomiędzy tymi czynnikami jest dość spora, bowiem im więcej przedsiębiorców oferuje ten sam lub zbliżony produkt, tym większa jest pomiędzy nimi rywalizacja o klienta. W celu przyciągnięcia go na swoją stronę bardzo często poza jakością produktu konkurują oni wysokością ceny. Wiadome jest bowiem, że konsument wybierze tego sprzedawcę, który za ten sam produkt zaoferuje niższą stawkę.

Konkurencja jest zatem procesem wzajemnego wpływania na siebie uczestników rynku. Chcąc osiągnąć cel w postaci maksymalizacji zysków, przedsiębiorcy starają się konkurować pomiędzy sobą ceną produktu, jego jakością oraz zachęcać klientów do zakupu w inny sposób, np. oferując różnego rodzaju promocje oraz prowadząc kampanie reklamowe i inne działania marketingowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here