Rynek pracy jest jednym z najistotniejszych elementów prawidłowo funkcjonującej gospodarki. Wśród elementów obrotu na nim wyróżnić można wiele umiejętności związanych z pracą, jakich w danym momencie potrzebuje pracodawca, a jakimi dysponują potencjalni pracownicy.

Czym jest praca?

W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest praca? Można ją określić jako działalność człowieka, w zakresie której podejmuje on różnego rodzaju decyzje i realizuje wyznaczone zadania, zgodnie z posiadanymi przez niego kompetencjami, wiedzą oraz umiejętnościami. Te z kolei powinne być poparte indywidualnymi predyspozycjami psychofizycznymi, niezbędnymi do właściwej ich realizacji.

Popyt na pracę

Wszelkie zapotrzebowanie na określone umiejętności i wiedzę, a także predyspozycje psychofizyczne niezbędne w procesach podejmowania decyzji oraz realizacji nakreślonych zadań określić można mianem popytu na pracę. Mówiąc prościej – popyt na pracę to nic innego jak wszystkie ogłoszenia o pracę umieszczane przez pracodawców w danym momencie. Określają oni konkretne stanowisko oraz przybliżają profil potencjalnego pracownika, zawężając tym samym grono kandydatów. Ważna jest w tym przypadku również kwestia finansowa, bowiem pracodawcy szukają nie tylko wykwalifikowanych pracowników, którzy dobrze odnajdą się w danym środowisku, ale też pracowników, którzy zechcą dla nich pracować przy określonym poziomie płacy. Co istotne, popyt na pracę zmniejsza się wraz ze wzrostem wydajności pracowników. Oznacza to bowiem, że pracownicy są w stanie wytworzyć większą ilość produktów, dzięki czemu pracodawca nie będzie musiał zatrudniać kolejnego pracownika.

rozmowa kwalifikacyjna, praca, analiza
fot. pixabay.com

Podaż pracy

Podaż pracy to z kolei ogół umiejętności, wiedzy i predyspozycji psychofizycznych niezbędnych do podejmowania decyzji oraz realizacji nakreślonych zadań oferowanych na rynku pracy. Są to zatem wszyscy ci pracownicy, którzy w danym momencie aktywnie poszukują pracy i są chętni ją rozpocząć w danym miejscu i dla danego pracodawcy, przy określonym poziomie wynagrodzenia. W zależności od poszczególnych stanowisk i związanych z nimi obowiązków, podaż pracy będzie dla nich różna, bowiem nie liczy się tylko chęć, ale i odpowiednie umiejętności i doświadczenie zawodowe kandydatów.

Płaca realna a nominalna

Płaca to inaczej ogół wydatków finansowych oraz świadczeń przekazywanych pracownikowi z tytułu wykonywanej przez niego pracy. Dotyczy zatem nie tylko wypłat pieniężnych, ale też innych dodatków i świadczeń w naturze. Mogą być to m.in. towary, materiały, usługi czy bony.

Płaca nominalna to inaczej ilość pieniędzy otrzymywanych przez pracownika z tytułu wykonywanej przez niego pracy. Natomiast istnieje również takie pojęcie jak płaca realna, które określa z kolei jaką ilość dóbr dany pracownik jest w stanie zakupić za daną wartość płacy nominalnej. Może zatem stanowić ona formę porównania pomiędzy pracownikami z innych państw, zarabiających w innej walucie. Prostym przykładem będzie przeliczenie średniego wynagrodzenia Polaka i Niemca na liczbę nabytych za nie bochenków chleba (0,5 kg). Wpływ na tę liczbę będzie mieć bowiem nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale też uśrednione ceny danego dobra w danym miejscu i konkretnym czasie.

fot. pixabay.com

Aby obliczyć płacę realną należy podzielić wysokość płacy nominalnej przez aktualny poziom cen. Według tej zależności nasza płaca realna będzie rosła, gdy: wzrośnie nasze wynagrodzenie, a ceny pozostaną niezmienne; nasze wynagrodzenie się nie zmieni, ale obniży się poziom cen; tempo wzrostu wynagrodzeń będzie wyższe od tempa wzrostu cen; tempo spadku wynagrodzeń będzie niższe od tempa spadku cen.

Z kolei nasza płaca realna będzie spadać, gdy: obniży się nasze wynagrodzenie, a ceny pozostaną niezmienne; wynagrodzenie pozostanie bez zmian, a ceny wzrosną, tempo wzrostu wynagrodzenia będzie niższe od tempa wzrostu cen; tempo spadku wynagrodzeń będzie wyższe od tempa spadku cen.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here