W celu wsparcia domowego budżetu polski rząd 1 kwietnia 2016 roku wprowadził program „Rodzina 500+”. Dzięki niemu rodzice otrzymują świadczenia w wysokości 500 złotych na każde dziecko bez dodatkowych warunków. Co należy zrobić, by otrzymać takie wsparcie finansowe?

Komu przysługuje „500+”?

Program „Rodzina 500+” jest systemowym wsparciem polskich rodzin. O otrzymanie wsparcia finansowego ubiegać się mogą rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia bez względu na uzyskiwane dochody. Wsparcie finansowe z programu „Rodzina 500+” dostanie każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem nie tylko rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, ale też rodziny niepełne i rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Z kolei w przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenia przysługiwać będą temu z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku gdy rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem w równym stopniu, oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają wówczas wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę nad dzieckiem.

fot. pixabay.com

Świadczenie przyznawane jest również rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki proadopcyjne. Program 500+ obejmuje także dzieci mieszkające w domach pomocy społecznej.

W jaki sposób otrzymać świadczenie „500+”?

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego koniecznym warunkiem jest złożenie wniosku o jego przyznanie. Można to zrobić online poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS oraz w sposób tradycyjny w urzędzie lub listownie pocztą. Rodzice nowo narodzonych dzieci mają aż 3 miesiące na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia licząc od dnia urodzenia dziecka. Złożenie wniosku w tym czasie równoznaczne będzie z przyznaniem świadczenia wraz z wyrównaniem od dnia narodzin.

Brak wymogu ustalenia alimentów

Zgodnie ze zmianami jakie weszły w życie 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 złotych na dziecko nie wymaga ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

podatki, finanse
fot. pixabay.com

Przesunięcie terminu składania wniosków

Wprowadzone zmiany [1 lipca 2019 roku – przyp. red.]  przewidują od 2021 r. znaczące przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na czerwiec – maj). Pozwoli to na bardziej racjonalne rozłożenie pracy w gminach realizujących świadczenia dla rodzin. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia (świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w tym samym momencie, co powodowało spiętrzenie pracy realizatorów świadczeń przede wszystkim w drugiej połowie roku.

Istotne jest, że w sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze składanych od 1 lipca br., prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na szczególny, wydłużony okres, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r. Zaś od 2021 r., będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.

Zaś od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy  trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku (wówczas w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego po 31 maja 2021 r., wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty).” – źródło: www.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here