Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest prostym zadaniem. Sprawa staje się jeszcze trudniejsza, kiedy działalność z każdym rokiem się powiększa, generując coraz więcej obowiązków. W tym artykule zaprezentujemy jedną z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, która pomoże Ci usprawnić wiele procesów i zmniejszyć listę zadań do wykonania.

Istnieje wiele metod i koncepcji zarządzania działalnością gospodarczą stosowanych przez przedsiębiorców. Należy do nich m.in. outsourcing, pozwalający na poprawę wydajności firmy oraz odciążenie jej z niepotrzebnych zadań. Wszystkie metody różnią się pomiędzy sobą, jednak z każdej z nich przedsiębiorcy mogą wyciągnąć konkretne wnioski. Wybór odpowiedniej metody, dostosowanej do przedsiębiorstwa zależy od jego specyfiki, wielkości, celów i finansów. Jest to więc kwestia indywidualna, zależna również od stylu zarządzania przedsiębiorcy i jego wizji rozwoju działalności.

fot. pixabay.com

Outsourcing – charakterystyka

Nadmiar obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego firmie może doprowadzić do kumulacji problemów i ponoszenia wielu uciążliwych kosztów. Wykonanie wszystkich zadań wymaga również szerokiej kadry pracowniczej oraz odpowiedniego czasu. Z pomocą przyjść może metoda zarządzania zwana outsourcingiem. Jej głównym założeniem jest zlecanie części zadań należących do przedsiębiorstwa firmom zewnętrznym. Oznacza to zatem nawiązanie współpracy z innymi przedsiębiorcami, którzy w zamian za zapłatę wykonają za nas część obowiązków.

Z reguły są to wyspecjalizowane w danej dziedzinie przedsiębiorstwa, które zajmują się na co dzień zadaniami, które dla nas mogłyby okazać się zbyt trudne, kosztowne lub czasochłonne. Do niektórych z nich potrzebny jest także odpowiedni sprzęt i warunki, w związku z czym bardziej opłacalne jest powierzenie takich obowiązków firmom zewnętrznym, odciążając nieco swoje przedsiębiorstwo.

Przykłady działań outsourcingowych

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma wyzwaniami i obowiązkami. W przypadku firm zajmujących się produkcją towarów lub handlem niezbędne jest odpowiednie zaopatrzenie. Nie każde przedsiębiorstwo jest jednak w stanie we własnym zakresie zrealizować wiele spraw z nim związanych. Wówczas nawiązać można współpracę polegającą na zleceniu zewnętrznym przedsiębiorstwom zadań związanych z transportem lub dostarczaniem półproduktów niezbędnych do wytworzenia danego produktu. Outsourcing dotyczyć może wielu aspektów funkcjonowania firmy, bowiem korzystanie z usług innych działalności zajmujących się księgowością lub sprzątaniem biur również zalicza się do tej metody.

proces rekrutacji, etapy procesu rekrutacji, praca, pracownik, rekruter, oferta pracy
fot. pixabay.com

Utrzymywanie kontaktów z kooperantami

Nawiązując współpracę z innymi przedsiębiorstwami, stającymi się naszym kooperantami warto zwrócić uwagę na wiele czynników. Przede wszystkim powinien być to stosunek ceny do jakości świadczonych usług lub sprzedawanych towarów. Jeśli cena jest nieadekwatna do proponowanej jakości, nie należy podejmować się współpracy i poszukać innych, sprawdzonych dostawców. Kiedy uda się jednak znaleźć odpowiednią firmę, z którą nawiąże się nić porozumienia, warto zadbać o dobre relacje z jej przedstawicielami. Warto przedstawić im korzyści płynące ze współpracy, ale też podkreślić znacznie jakości i terminowości zlecanych dostaw, bądź świadczonych usług. W miarę czasu można również zastanowić się na rozszerzeniem świadczonych usług np. o logistykę i magazynowanie.

Wady i zalety outsourcingu

Podobnie jak wiele innych metod i koncepcji zarządzania outsourcing posiada zarówno swoje zalety, jaki i wady. Do podstawowych zalet outsourcingu zaliczyć można m.in. obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, skoncentrowanie się na najważniejszych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez redukcję zaangażowania pracowników w mniej istotne z jego punktu widzenia zadania i obowiązki, możliwość długofalowej współpracy z dostawcami, pozwalającej na obustronne korzyści, możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia dostawców, a także możliwość dostosowania się do sezonowych wahań popytu.

Z kolei do najistotniejszych wad outsourcingu zalicza się przede wszystkim niepokój pracowników, związany z redukcją zatrudnienia i przeniesieniem części obowiązków do innych firm, ryzyko utraty części kompetencji i częściowa zależność od innych przedsiębiorstw, ryzyko wycofania się partnerów, oznaczające konieczność szukania nowych kooperantów lub powrót do samodzielnego wykonywania niektórych obowiązków.

Zobacz także: Czym jest lean management?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here