Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest prostym zadaniem. Sprawa staje się jeszcze trudniejsza, kiedy działalność z każdym rokiem się powiększa, generując coraz więcej obowiązków. W tym artykule zaprezentujemy jedną z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, która pomoże Ci usprawnić wiele procesów i wyeliminować zbędne koszty.

Istnieje wiele metod i koncepcji zarządzania działalnością gospodarczą stosowanych przez przedsiębiorców. Należy do nich m.in. lean management, pozwalający na poprawę wydajności firmy oraz odciążenie jej z niepotrzebnych kosztów. Wszystkie metody różnią się pomiędzy sobą, jednak z każdej z nich przedsiębiorcy mogą wyciągnąć konkretne wnioski. Wybór odpowiedniej metody, dostosowanej do przedsiębiorstwa zależy od jego specyfiki, wielkości, celów i finansów. Jest to więc kwestia indywidualna, zależna również od stylu zarządzania przedsiębiorcy i jego wizji rozwoju działalności.

zarządzanie, biznes, planowanie
fot. pixabay.com

Lean management – charakterystyka

Głównym założeniem koncepcji lean management jest pozbycie się wszystkich zbędnych elementów przedsiębiorstwa i jego ogólne „odchudzenie”. Metoda ta pozwala skupić się na najistotniejszych aspektach prowadzonej działalności poprzez odsunięcie lub całkowite wyeliminowanie zbędnych wydatków, narzędzi, stanowisk pracy i innych komponentów. Koncepcja ta sprawdzi się w dużych przedsiębiorstwach, w których funkcjonuje wiele stanowisk pracy, a także wytwarzających produkty lub świadczących usługi na szeroką skalę. Zazwyczaj właśnie w takich firmach istnieje wiele zbędnych kosztów, które nie przynoszą firmie wymiernych korzyści lub miejsca pracy nie są dostosowane do potrzeb pracowników, zmniejszając tym samym ich wydajność.

Jak działa lean management?

Lean management ma na celu zoptymalizowanie wszelkich procesów i redukcję ponoszonych kosztów poprzez szczegółową analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki niej można podjąć decyzję m.in. o zredukowaniu zatrudnienia, zmniejszeniu powierzchni produkcyjnej, ograniczeniu finansów, jakie zaangażowane są w produkcję, zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych oraz zredukowaniu czasu potrzebnego do wytworzenia jednostki produktu.

Ważnym aspektem metody lean management jest również eliminacja marnotrawstwa, dotycząca zarówno materiałów jak i czasu pracy. Do podstawowych źródeł marnotrawstwa w procesach produkcyjnych zaliczyć można m.in. nadmiar zapasów i produkcji w toku, oczekiwanie na narzędzia i maszyny, naprawy i przeróbki maszyn bądź wytworzonych produktów, nadprodukcja, zbędny ruch wywołany niepotrzebnym przemieszczaniem się narzędzi i ludzi. Marnotrawstwo może mieć również miejsce w procesach biurowych i dotyczy przede wszystkim błędów w dokumentacji, wyjaśniania i naprawiania błędów, nadmiernej ilości zbędnych raportów, niepotrzebnych wyjazdów służbowych, niewystarczającego wyposażenia w komputery i oprogramowania komputerowe lub przechowywania zbędnej korespondencji.

Różnice między wytwarzaniem tradycyjnym a lean management

Poza podstawowymi różnicami wynikającymi z redukcji czasu pracy, usprawnieniem procesów produkcyjnych, odrzuceniem zbędnych kosztów czy redukcją zatrudnienia istnieje również kilka innych istotnych różnic między tradycyjnymi formami wytwarzania a metodą lean management. Przede wszystkim może być to zmiana kadry pracowniczej z wyspecjalizowanej w jednej dziedzinie na bardziej wielofunkcyjną, potrafiącą odnaleźć się na wielu stanowiskach i realizować zróżnicowane zadania. Ważna jest również redukcja zapasów materiałów i działanie w myśl zasady just in time, oznaczającej regularne dostawy materiałów, dostosowane do aktualnych potrzeb i zamówień bez zbędnego ich magazynowania.

szkolenie, kurs, praca, rozwój
fot. pixabay.com

System 5S

System 5S służy przede wszystkim wyeliminowaniu marnotrawstwa z działalności. Polega on na pięciu prostych zasadach:

  • sortowaniu, czyli usuwaniu rzadko wykorzystywanych elementów, np. zbędnych materiałów i narzędzi
  • systematyczności, czyli przygotowaniu i oznaczaniu stałych miejsc dla wszystkich pozycji
  • sprzątaniu, czyli utrzymywaniu miejsca pracy w czystości, poprzez usuwanie śmieci i czyszczenie powierzchni
  • standaryzowaniu, czyli przygotowywaniu i przestrzeganiu reguł pozwalających na regularne stosowanie pierwszych trzech zasad
  • samodyscyplinie, czyli samokontrolowaniu się i utrzymywaniu dyscypliny przez menedżerów

Zobacz także: czym jest outsourcing?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here