Kiedy przedsiębiorstwo przestaje uzyskiwać satysfakcjonujący z punktu widzenia właściciela poziom zysków, powinien pomyśleć on nad zmianami w strukturze prowadzonej firmy. Dostosowanie działalności do panujących trendów, wymagań rynku i preferencji klientów jest niezbędne, by mogło działać ono w sposób prawidłowy.

Czym jest restrukturyzacja?

Głównym założeniem restrukturyzacji jest poprawa funkcjonowania małych przedsiębiorstw oraz wzrost wartości w przypadku dużych firm. Restrukturyzacja jest działaniem rewolucyjnym i radykalnym, ale przy tym poważnym i przemyślanym. Zmiana zachodząca pod wpływem restrukturyzacji dotyczyć powinna przynajmniej jednego z następujących wymiarów organizacji: zakresu działania, organizacji wewnętrznej, struktury kapitałowej, techniki i technologii, aktywów bądź systemu zarządzania. Powinna być ona ponadto zgodna z wizją i celami firmy oraz odpowiadać na aktualne potrzeby rynku.

Znaczenie zmian w przedsiębiorstwie

Zmiany są nierozłącznym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, która nie dostosuje swojej firmy na przestrzeni czasu do aktualnych trendów i wymagań rynku, powinien liczyć się z ogromnymi problemami, które doprowadzić mogą nawet do upadłości. Potrzeby klienta podobnie jak technologia zmieniają się w błyskawicznym tempie. Małym przedsiębiorstwom zdecydowanie łatwiej jest dostosować się do danej sytuacji niż dużym firmom, działającym na rynku od wielu lat. Elastyczność, która cechuje dobrych przedsiębiorców jest zatem jednym z kluczowych czynników warunkujących szanse na odniesienie sukcesu i utrzymanie się na rynku.

restrukturyzacja, biznes
fot. pixabay.com

Tworzenie programu restrukturyzacji

Przed przystąpieniem do działań restrukturyzacyjnych na początek sporządzić należy szczegółowy program. Przede wszystkim określić należy cel zmian, które planuje się wprowadzić w życie. W zależności od przedsiębiorstwa może być to np. wprowadzenie nowej strategii, wymagającej zmian strukturalnych bądź poprawa efektywności przedsiębiorstwa. Ważne, by cel był jasno sprecyzowany, a przedsiębiorca w pełni przekonany, co do jego słuszności i korzyści jakie przyniesie firmie realizacja.

W drugiej kolejności należy dokonać szczegółowej pod wieloma kątami analizy przedsiębiorstwa, mającej na celu znalezienie problemów i niedoskonałości wpływających na jego funkcjonowanie. Może być to zarówno przestarzała technologia, słaba promocja i reklama czy niewykwalifikowana kadra pracownicza. Wszystko to musi być dokładnie wypunktowane i wyjaśnione, tak by jednoznacznie było wiadomo, co jest źródłem problemów.

Kolejnym etapem jest zaplanowanie działań, mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie wymienionych i opisanych wcześniej problemów. Poza sposobami i metodami działań, określić należy również źródła finansowe i ich wysokość, które będą niezbędne do wykonania zadania. Istotne jest również szczegółowe rozpisanie przebiegu zmian wraz ze wskazaniem osób za nie odpowiedzialnych. Kiedy cały plan jest już starannie przygotowany, w ostatniej fazie pozostaje już wprowadzenie go w życie i kontrolowanie efektów.

planowanie, biznes
fot. pixabay.com

Czym jest Reengineering?

Jednym z ważniejszych pojęć związanych z restrukturyzacją jest reengineering, zwany inaczej restrukturyzacją procesową. Według Michaela Hammera i Jamesa Champy’ego, autorów książki Reengineering w przedsiębiorstwie „istota reengineeringu polega na fundamentalnym, radykalnym i dramatycznym zburzeniu starych struktur i procesów w organizacji i zbudowaniu ich od nowa, przy wykorzystaniu posiadanych i odzyskanych zasobów oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych”. Do jego podstawowych zasad zalicza się m.in.: współodpowiedzialność członków zespołu za proces zmian, samodzielne podejmowanie przez nich decyzji, ciągłe kształcenie, wynagradzanie za wyniki, wzrost świadomości i zmiana myślenia.

Narzędzia i metody restrukturyzacji

Restrukturyzacja przeprowadzana jest przez przedsiębiorców za pomocą wielu metod i narzędzi. Należą do nich m.in. Lean management, inwestycje i dywestycje, spin off, restrukturyzacja procesowa czy outsourcing. Część z nich wykorzystywanych jest jako podstawowe metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem. Wszystkie te działania doprowadzić mają do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, co w efekcie skutkować ma maksymalizacją przychodów i minimalizacją kosztów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here