Zarządzanie przedsiębiorstwem to proces dość skomplikowany. Składa się na niego wiele czynników, które ostatecznie przesądzają, czy przedsiębiorcy uda się odnieść sukces, czy poniesie porażkę. Sprawdź, na co należy zwrócić szczególną uwagę, kiedy podejmiesz się prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub przyjdzie Ci zarządzać istniejącą na rynku firmą.

Nie każdy rodzi się liderem i ma zdolności przywódcze. Są to zazwyczaj cechy wrodzone, których ciężko się wyuczyć. W zarządzaniu przedsiębiorstwem będą one bardzo ważne, zwłaszcza w trudnych momentach, kiedy trzeba będzie podjąć stanowcze kroki lub zmotywować pracowników do cięższej pracy.

W pierwszej części artykułu omówiona została istota zarządzania oraz pierwsze dwa etapy procesu zarządzania, czyli planowanie i organizowanie. W drugiej zaprezentowana zostanie z kolei dalsza część, czyli motywowanie i kontrolowanie.

Motywowanie

Odpowiednia motywacja w pracy to podstawa. Bez niej nawet najbardziej wykwalifikowany pracownik nie będzie produktywny. Nie jest to jednak łatwy proces, bowiem w zależności od cech charakteru i podejścia do wykonywanych obowiązków, każdego człowieka motywować mogą zupełnie inne rzeczy. Należy więc odpowiednio poznać podwładnych, ich usposobienie i charakter, by zastosować odpowiednie środki motywacyjne.

spółka, biznes, zespół,
fot. pixabay.com

Według przeprowadzonych wielokrotnie badań, nic nie motywuje pracownikóq lepiej niż pieniądze. W końcu dla większości z nich jest to główny powód podjęcia zatrudnienia. Posiadając odpowiednie środki przeznaczone na premie, należy jednak zastanowić się nad zasadami ich przyznawania, aby rzeczywiście zmotywowały one pracowników do cięższej i bardziej wydajnej pracy. System premiowania musi być zatem jasny i przejrzysty oraz zrozumiały dla każdego, tak by nikt nie poczuł się oszukany lub pominięty. Innym sposobem motywacji mogą być również kursy doszkalające, podnoszące kwalifikacje pracowników. Dzięki temu poczują się oni docenieni, a przy okazji rozwiną swoją wiedzę i umiejętności. Motywująco może wpłynąć nawet zwykła pochwała i podziękowanie za wykonywaną pracę. Każdy bowiem lubi słyszeć, że to co robi ma sens.

Wymienione sposoby motywowania określa się jako motywowanie pozytywne. Istnieje jednak druga forma wpłynięcia na efekty pracy członków zespołu. Jest to tzw. motywowanie negatywne. Polega ono nie na wynagradzaniu pracownika, a zmuszaniu go wręcz do cięższej pracy, pod groźbą potrącenia wynagrodzenia, otrzymania nagany, a nawet zwolnienie z pracy. Na krótszą metę taka dosadna forma motywacji może korzystnie wpłynąć na niektórych pracowników nieprzykładających się do swoich obowiązków. W dłuższej zaś perspektywie nie jest zalecana, bowiem nie wpływa korzystnie na zachowanie pracowników, wywołując w nich obawy i stres.

oferty pracy, wyłudzanie danych, praca, fałszywe oferty pracy,
fot. pixabay.com

Kontrolowanie

Ostatnią fazą procesu zarządzania jest kontrolowanie. Jest to zadanie polegające na analizie uzyskiwanych rezultatów i porównywanie ich z założeniami. W tym celu należy dokonać szeregu obliczeń związanych z wskaźnikami finansowymi, efektywnością pracowników czy efektywnym wykorzystywaniem posiadanych zasobów. W przypadku kiedy wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo w dość znacznym stopniu różnią się od planu, należy dokonać odpowiednich korekt oraz zastanowić się, w jaki sposób usprawnić pracę wykonywaną przez podwładnych. Być może niezbędna będzie zmiana przestarzałego sprzętu na nowy lub zmiana dostawców materiałów, którzy oferują wyższe ceny niż ich konkurenci na rynku.

Celem przeprowadzanych kontroli jest wyeliminowanie najsłabszych ogniw w organizacji i zastąpienie ich silniejszymi. Może to dotyczyć zarówno niespełniających wymagań pracowników, ale też nieefektywnych maszyn i urządzeń, które spowalniają procesy produkcyjne, bądź obniżają jakość wytwarzanych produktów. Z kolei w przypadku kontroli finansów niezbędne będą raporty finansowe, na podstawie których przeprowadzić można dogłębną analizę m.in. ponoszonych kosztów. Ich redukcja pozwoli bowiem przedsiębiorstwu na uzyskiwanie wyższych zysków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here