Zarządzanie przedsiębiorstwem to proces dość skomplikowany. Składa się na niego wiele czynników, które ostatecznie przesądzają, czy przedsiębiorcy uda się odnieść sukces, czy poniesie porażkę. Sprawdź, na co należy zwrócić szczególną uwagę, kiedy podejmiesz się prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub przyjdzie Ci zarządzać istniejącą na rynku firmą.

Nie każdy rodzi się liderem i ma zdolności przywódcze. Są to zazwyczaj cechy wrodzone, których ciężko się wyuczyć. W zarządzaniu przedsiębiorstwem będą one bardzo ważne, zwłaszcza w trudnych momentach, kiedy trzeba będzie podjąć stanowcze kroki lub zmotywować pracowników do cięższej pracy.

Istota zarządzania

Cały proces zarządzania składa się z czterech podstawowych elementów: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Są to kluczowe aspekty dobrego zarządzania, zarówno całym przedsiębiorstwem, jak i poszczególnych jego działów. Ma ono na celu zwiększenie wydajności firmy poprzez dobre rozplanowanie działań i doboru kadry, a następnie wdrożenie planu w życie i kontrolowanie uzyskiwanych rezultatów. Oczywiście celem końcowym jest maksymalizacja zysków przez przedsiębiorstwo oraz przywiązanie i zadowolenie z wykonywanej pracy wśród pracowników.

biznes, planowanie
fot. pixabay.com

Planowanie

Pierwszym etapem zarządzania jest sporządzenie dobrego, czytelnego planu. Najlepiej przygotowanego i spisanego w formie dokumentu, tak by w każdej chwili można było do niego wrócić i przypomnieć sobie jego założenia. Dobre planowanie wyróżnia się szczegółowością, bowiem każdy detal powinien być rozpisany i przeanalizowany, by nie wzbudzał wątpliwości w czasie realizacji planu. Oczywiście całość nie powinna przekraczać określonej normy, tak by plan był w miarę spójny i konkretny.

Istotne jest, aby sporządzony plan zawierał cele, które są mierzalne, czyli wyrażone w liczbach lub konkretnych zadaniach do zrealizowania, by można było w każdej chwili określić stopień ich wykonania; realne, czyli możliwe do osiągnięcia w danym czasie i przy określonych zasobach finansowych i ludzkich, a także określone w czasie, czyli wyznaczone do wykonania do ściśle wyznaczonego terminu, np. do końca roku kalendarzowego.

Ze względu na czas trwania planów, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje: plan krótkoterminowy (operacyjny), dotyczący zadań do wykonania w najbliższym czasie, mających znaczenie „tu i teraz”, plan średnioterminowy (taktyczny), dotyczący realizacji celów w najbliższych miesiącach, z reguły ustalany maksymalnie na okres jednego roku oraz plan długookresowy (strategiczny), który zakłada sposób rozwoju przedsiębiorstwa w okresie najbliższych dwóch lub trzech lat, czasami nawet do pięciu. Od pewnego czasu zaczyna się jednak odchodzić od planowania na dziesięć lat do przodu, głównie ze względu na szybki postęp technologiczny oraz zmieniające się potrzeby klientów. Ma na to wpływ również niestabilność pewnych sektorów gospodarczych oraz nieprzewidziane sytuacje, jak chociażby pandemia koronawirusa.

praca, praca zdalna, rozmowa kwalifikacyjna, CV, rekrutacja, ścieżka kariery
fot. Pixabay.com

Organizowanie

Kiedy uda się sporządzić dobry plan oparty na szczegółowych analizach rynku, w drugim etapie należy podjąć czynności mające na celu zorganizowanie i pozyskanie odpowiednich środków finansowych i zasobów ludzkich niezbędnych do jego realizacji. W tym celu niezbędne będą działania polegające na odpowiednim doborze pracowników do ustalonych w procesie planowania miejsc pracy. Rekrutacja pracowników powinna być przemyślana i starannie przeprowadzona, bowiem kapitał ludzki jaki uda się zgromadzić, może mieć decydujący wpływ na końcowe powodzenie (lub jego brak) prowadzonej działalności.

Kandydat na pracownika powinien więc spełniać wszelkie kryteria niezbędne do prawidłowego sprawowania powierzonych mu funkcji. W przypadku selekcji osób na stanowiska kierownicze niezbędne będzie odpowiednio wysokie wykształcenie, doświadczenie zawodowe na podobnych stanowisku, umiejętności oraz kompetencje społeczne, a także cechy charakteru predysponujące do zarządzania grupą ludzi.

Proces organizowania poza zgromadzeniem niezbędnych do funkcjonowania zasobów finansowych i ludzkich polega również na mądrym ich rozdysponowaniu. Ważne jest zatem przemyślane delegowanie zadań oraz zapewnienie pracownikom niezbędnych warunków i narzędzi do wykonywania powierzonych im obowiązków. Czytaj dalej>>

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here