Posiadając dobry pomysł na własną działalność gospodarczą lub planując zakup samochodu, brakujące na ten cel środki finansowe otrzymać można poprzez kredyt bankowy. Aby cieszyć się z jego uzyskania spełnić należy jednak szereg wymagań.

Czym jest kredyt bankowy?

Jak sama nazwa wskazuje, kredytu udzielić na może jedynie bank. Inne formy uzyskania środków finansowych bez większych wymagań i formalności są formą pożyczki i zazwyczaj udzielają ich parabanki na znacznie mniej korzystnych warunkach. Zdecydowanie bezpieczniejszą formą jest zatem kredyt, w którym bank decyduje się na „wypożyczenie” posiadanych środków finansowych na określony czas oraz oprocentowanie.

Rodzaje kredytów

Wyróżnić można wiele rodzajów kredytów, które pogrupowane są w zależności od kryteriów. Podstawowymi z nich są: okres kredytowania, przeznaczenie kredytu oraz waluta kredytu.

Ze względu na okres kredytowania wyróżnić można kredyty krótkoterminowe, z czasem spłaty do 12 miesięcy, średnioterminowe z okresem spłaty od roku do trzech lat, a także kredyty długoterminowe, których termin spłaty przekracza 3 lata.

Jeśli chodzi o kryterium przeznaczenia kredytu, wyróżnić można kredyty dla osób fizycznych, kredyty dla przedsiębiorstw oraz kredyty hipoteczne, które mogą być zaciągane zarówno przez osoby fizyczne i prawne.

W przypadku kryterium walutowego wyróżnić można natomiast kredyty zaciągane i spłacane w całości w polskiej walucie oraz kredyty udzielane w walucie obcej, a spłacane w złotych, po kursie z dnia wypłaty i spłaty.

bank, pieniądze, finanse
fot. pixabay.com

Kredyty dla osób fizycznych

Kredyt konsumpcyjny udzielany jest głównie na zakup dóbr konsumpcyjnych. Do tego typu kredytów należą przede wszystkim kredyty gotówkowe, samochodowe lub ratalne. Najczęstszym zabezpieczeniem w tym przypadku są dochody osoby starającej się o jego udzielenie oraz poręczenie żyrantów.

Kredyt konsolidacyjny – celem jego otrzymania jest chęć spłaty innych zobowiązań w tym kredytów. Pozwala on dłużnikowi na uregulowanie pozostałych długów oraz możliwość rozłożenia w czasie spłaty, jednak równoznaczny jest z wyższą kwotą, jaką kredytobiorca będzie musiał łącznie zapłacić.

Kredyt studencki przyznawany jest w celu pokrycia wydatków związanych z podjęciem nauki na uczelniach wyższych. Zazwyczaj wypłacany jest on w miesięcznych transzach przez okres 10 miesięcy w ciągu roku. Spłata takiego kredytu rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu uczelni, a jego czas spłaty wynosi przynajmniej dwa razy więcej, niż okres jego otrzymywania.

Kredyt dla przedsiębiorstw

Kredyt obrotowy udzielany jest firmom przede wszystkim na ich bieżącą działalność. Może to być zatem zakup towarów i usług potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. Wysokość kredytu zależy natomiast od czasu istnienia działalności, stabilności finansowej, wartości obrotów na koncie oraz osiąganych zysków.

Kredyt inwestycyjny – jego przeznaczeniem jest przede wszystkim finansowanie inwestycji mających na celu rozwój działalności gospodarczej. Kredyt ten można uzyskać zatem na zakup maszyn i urządzeń, budowę nowej hali produkcyjnej czy wymianę oprogramowań. Zabezpieczeniem takiego kredytu może być m.in. hipoteka.

Kredyt hipoteczny

Jest to kredyt, który wziąć mogą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwo. Są to z reguły kredyty długoterminowe, których okres spłaty wynosić może nawet do kilkudziesięciu lat. Zazwyczaj dotyczy dużych inwestycji jak budowa domu lub hali produkcyjnej, które w przypadku niespłacenia kredytu bank będzie miał prawo sprzedać, w ramach odzyskania środków finansowych.

podatki, finanse
fot. pixabay.com

Czym jest RRSO?

RRSO to inaczej rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Według Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim jest to „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. Podanie RRSO jest obowiązkowe w przypadku każdego banku, dzięki czemu bez problemu porównać można różne kredyty pomiędzy sobą.

Jak uzyskać kredyt?

Aby otrzymać jeden z wymienionych powyżej kredytów, należy spełnić szereg wymagań. Podstawowym z nich jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Bez niej bardzo ciężko będzie o uzyskanie kredytu na satysfakcjonującą nas kwotę. Wartość zdolności kredytowej zależy przede wszystkim od uzyskiwanych przez nas dochodów, liczby osób pozostających na naszym utrzymaniu, wysokość miesięcznych opłat oraz wartości pozostałych zaciągniętych kredytów i systematyczności ich spłaty, czyli tzw. historii kredytowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here