Coraz więcej ludzi na całym świecie korzysta z usług bankowych. Zakładając konta bankowe i korzystając z lokat zwiększają komfort codziennych płatności, a także w prostszy i wygodniejszy sposób przechowują swoje oszczędności. W tym artykule przedstawione zostaną rodzaje kont bankowych, lokat i kart płatniczych oraz ich charakterystyka.

Banki ciągle się rozwijają, oferując swoim klientem coraz to nowsze i urozmaicone usługi na korzystniejszych warunkach. Do podstawowych należą przede wszystkim: zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych, kart płatniczych oraz udzielanie klientom kredytów i pożyczek.

Rodzaje rachunków bankowych

Zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych jest jedną z najczęstszych usług oferowanych przez banki. Ich podstawowym celem jest gromadzenie oraz przechowywanie środków finansowych, a także możliwość dokonywania rozliczeń bezgotówkowych. Rachunki bankowe podzielić można na dwie kategorie: rachunki bieżące, do których zalicza się m.in. konta osobiste i konta firmowe, a także rachunki lokat terminowych, czyli lokaty bankowe.

Podstawowe rachunki bieżące

Głównym rodzajem rachunku bieżącego jest konto osobiste. Inną nazwą, z jaką można się spotkać jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w skrócie ROR. Jest to konto skierowane do osób fizycznych, które mogą gromadzić na nim swoje dochody związane chociażby z wynagrodzeniem za pracę czy emeryturą. Są one bezpiecznym sposobem na przechowywanie i gromadzenie środków pieniężnych, a zarazem ich prowadzenie nie jest drogie. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów od lat korzysta z tego typu usług. Są one bowiem skierowane do ludzi w każdym wieku, także dla osób niepełnoletnich.

karta bankowa, pieniądze, finanse
fot. pixabay.com

Wyróżnić można bowiem kilka typów kont osobistych, skierowanych do poszczególnych grup społecznych. Konto standardowe posiadające podstawowe usługi bankowe, skierowane jest przede wszystkim do osób, które chcą na nim gromadzić swoje dochody i nie mają potrzeby korzystania z różnych innych dostępnych opcji. Konto studenckie skierowane jest natomiast – jak sama nazwa wskazuje – do studentów, którzy nie posiadają regularnych wpływów. Jest to konto pozbawione wielu dodatkowych usług, ale w zamian jest ono bezpłatne lub pobierana jest nieznaczna opłata miesięczna. Konto młodzieżowe to z kolei usługa dla osób w wieku od 13 do 18 lat, którego założenie wymaga zgody i potwierdzenia rodzica bądź opiekuna prawnego. Podobnie jak w przypadku kont studenckich z reguły są one bezpłatne. Konto oszczędnościowe poza podstawowymi opcjami łączy w sobie możliwość pomnażania zgromadzonych na nim środków finansowych. Jednak zbyt częste wypłacanie z niego pieniędzy może się wiązać z naliczeniem dodatkowej prowizji.

Nieco innym typem rachunku bieżącego jest konto firmowe. Przede wszystkim skierowane jest ono nie do osób fizycznych, a do przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Dzięki niemu można dokonywać wszelkiego rodzaju rozliczeń. Konta firmowe są podobne do kont osobistych, posiadając podobne funkcje poszerzone o możliwość opłacania za ich pośrednictwem podatków oraz składek ZUS.

Lokaty bankowe

Poprzez lokaty bankowe rozumieć można środki finansowe jakie powierzamy bankowi na określony czas oraz oprocentowanie. Zazwyczaj są to lokaty 12-miesięczne lub dłuższe z roczną kapitalizacją odsetek. Po upływie terminu lokaty otrzymamy więc nasze środki z powrotem wraz z dodatkowymi odsetkami. Wyróżnić można kilka rodzajów lokat bankowych, m.in.: lokaty terminowe, rentierskie, progresywne czy inwestycyjne. Różnią się one miedzy sobą przede wszystkim sposobem naliczania odsetek, długością trwania oraz warunkami ewentualnej rezygnacji.

Rodzaje kart płatniczych

Niemal każda osoba posiadająca rachunek bankowy posiada również dedykowaną kartę płatniczą. Umożliwiają one płatności zbliżeniowe na mniejsze kwoty oraz płatności z podaniem kodu PIN w przypadku płatności przekraczających 100 złotych (obowiązuje od 20 marca 2020 roku, wcześniej było to 50 złotych). Wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje kart płatniczych: karta debetowa, kredytowa oraz obciążeniowa.

bank, konto bankowe, finanse
fot. pixabay.com

Karta debetowa jest najbardziej popularnym rodzajem kart płatniczych, których w obiegu w naszym kraju jest aż 35 milionów sztuk. Umożliwia ona korzystanie ze środków finansowych dokonując płatności oraz wypłacając je z bankomatu do wysokości posiadanych środków powiększonych o możliwy debet. Większość transakcji dokonywanych za pomocą karty debetowej jest autoryzowanych.

Karta kredytowa często mylona z debetową wydawana może być nie tylko przez banki, ale też sieci handlowe. Nie musi być połączona z posiadanym przez właściciela karty rachunkiem bankowym. Za pośrednictwem karty kredytowej dokonywać można płatności i wypłat gotówki z bankomatu do wysokości kredytu udzielonego właścicielowi karty.

Karta obciążeniowa łączy w sobie cechy obu poprzednich kart. Za jej pomocą można bowiem w dowolnym momencie wykorzystać limit zadłużenia, a z drugiej strony powiązana jest z rachunkiem posiadacza karty, z którego pobierane są środki finansowe w celu spłaty zadłużenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here