Przewodzenie grupie pracowników nie jest zadaniem, z którym każdy jest w stanie sobie poradzić. Wymaga ono wielu cech charakteru, niezbędnych do zarządzania kapitałem ludzkim oraz sporej odporności psychicznej, by radzić sobie z konfliktami i sytuacjami spornymi.

Nie istnieje jeden, idealny styl przewodzenia grupie pracowników. Nie można zatem wprowadzić jednoznacznych przepisów i metod zarządzania kapitałem ludzkim, które sprawdzą się w każdej firmie. Różnice występujące pomiędzy charakterami pracowników, wykonywaną przez nich pracą czy ambicjami sprawiają, że należy podchodzić do tej sprawy bardziej indywidualnie. Dla przykładu inaczej zachowywał się będzie lider na budowie, a zupełnie inaczej lider w korporacji. Wpływ na to ma z pewnością miejsce wykonywania pracy, ale też sposób motywacji, która skutecznie zadziała na pracowników.

lider, praca
fot. pixabay.com

Lider – cechy charakteru i wzorce zachowań

Mimo, że zadania i obowiązki lidera różnić się mogą w zależności od grupy pracowników, jaką się zarządza, istnieją cechy charakteru i wzorce zachowań, które są uniwersalne i powinny być przestrzegane bez względu na miejsce wykonywania pracy. Przede wszystkim dobry lider powinien być sprawiedliwy. Oznacza to, że nie może on lepiej traktować jednego lub kilku pracowników, jednocześnie nie zwracając uwagi na pozostałych, lekceważąc ich uwagi, zwracając się do nich w gorszy sposób lub częściej wytykając im błędy. Sprawiedliwy lider potrafi spojrzeć na każdego pracownika, jak na ważną i integralną część zespołu, nawet jeśli kilku z nich sprawia drobne problemy lub mają odmienne poglądy na wiele tematów.

Każdy lider musi być również cierpliwy. Powinien on posiadać umiejętność spojrzenia na pracę zespołu i poszczególnych jego członków w sposób całościowy i na tej podstawie oceniać efektywność i jakość wykonywanych zadań. Cierpliwość łączy się ze spokojem i opanowaniem, bowiem nerwowy i często podnoszący głos na pracowników lider pokazuje swoją słabość i brak umiejętności merytorycznego podejścia do swoich obowiązków. Czasami taka metoda jest w stanie pobudzić zespół do pracy, jednak kiedy jest zbyt często wykorzystywana, wówczas staje się metodą powszechną, wywołującą jedynie złość i agresję wśród zespołu.

Umiejętnością pożądaną u lidera jest również dawanie przykładu. Najskuteczniejszą formą zyskania szacunku i zaufania wśród zespołu, jest zaprezentowanie własnych umiejętności oraz sposób, w jaki się tego dokonuje. Każdy, kto chciałby pełnić tę rolę, powinien mieć do tego odpowiednie kompetencje. Wytłumaczenie pracownikom w prosty i przyjazny sposób, jak poprawnie wykonać konkretne zadanie sprawi, że zyskasz w ich oczach wiarygodność. Jeśli od zespołu wymaga się zaangażowania i wysokiej jakości pracy, tego samego wymagać należy również od siebie. W końcu przykład zawsze idzie z góry.

fot. pixabay.com

Istotna u lidera jest także komunikatywność, która dotyczy zarówno przekazywania informacji i poleceń, ale też sposobu prowadzenia rozmów z pracownikami. Dobry lider jest pewny siebie i myśli pozytywnie, wpływając korzystnie na cały zespół. Powinien on wypowiadać się w sposób swobodny, merytoryczny i nie wchodzić w przepychanki słowne z członkami zespołu. Musi zachowywać z nimi przyjazne stosunki, jednak nie można pozwolić sobie, by przekroczona została pewna granica. Jeśli pracownicy, mówiąc kolokwialnie „wejdą na głowę” liderowi, ten z czasem straci panowanie nad zespołem i przestanie być w ich oczach autorytetem.

Kolejną z cech niezbędnych na tym stanowisku jest decyzyjność. Dotyczy ona umiejętności dokonywania trudnych wyborów w stosunkowo krótkim czasie. Nie oznacza to jednak działania na oślep, bez zastanawiania się. Każda decyzja powinna być poparta możliwie jak najdogłębniejszą analizą, w taki sposób, by móc wytłumaczyć innym taki, a nie inny wybór. Brak sensownych argumentów lub przyznanie się wprost, że działało się w myśl intuicji na pewno nie wpłynie na budowanie swojej pozycji jako lidera. Wiadomo, nikt nie jest nieomylny i każdemu zdarzają się pomyłki, jednak zawsze warto przyjąć jakieś stanowisko w danej sprawie i uargumentować swoje zachowanie.

Ostatnią z kluczowych cech charakteru dobrego lidera jest elastyczność. Tempo, w jakim zachodzą zmiany na rynku jest momentami zawrotne i bardzo często przedsiębiorstwa zmuszone są do przeprowadzania zmian, które usprawnią jego funkcjonowanie. Zadaniem lidera jest wówczas jak najszybciej dostosować się do nowych wymagań i przekonać zespół o ich istotności. Jako lider musisz być otwarty na innowacje, nowe technologie, zmiany systemowe i wszystko to, co poprawić może wydajność przedsiębiorstwa. Tylko wtedy, gdy w pełni będziesz przekonany, co do słuszności ich wprowadzenia, będziesz wiarygodny w oczach zespołu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here