Jeśli planujesz otworzyć własną działalność gospodarczą, ale nie masz wystarczającej ilości środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego jej działania, możesz wystąpić o dofinansowanie z państwa. To dobry sposób na pozyskanie dodatkowej gotówki, niezbędnej przy stawianiu pierwszych kroków.

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy – kto może się ubiegać?

O dotację z urzędu pracy ubiegać się może bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. W zależności od danego urzędu zmienna jest długość okresu, jaki musi minąć od momentu zarejestrowania się jako bezrobotny. Według różnych informacji okres ten sięgać może od miesiąca, nawet do kilku.

Dotację z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymać mają szanse bezrobotni, którzy planują założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Z dotacji skorzystać mogą również osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu bądź nie wykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej. Beneficjentami mogą być także absolwenci centrum integracji społecznej jak i absolwenci klubów integracji społecznej. Bezrobotny ubiegający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych – może jednak studiować zaocznie. Ważne jest również to, by w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku dany kandydat nie odmówił przyjęcia bez wyraźnego powodu proponowanej pracy, stażu czy szkoleń.

finansowanie, pieniądze, biznes
fot. pixabay.com

Wszystko to reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy a posiadane wykształcenie

Niestety w procesie selekcji zgłoszeń o udzielenie dotacji nie wystarczy tylko dobry pomysł poparty biznesplanem. Niezbędne jest bowiem posiadanie kwalifikacji zawodowych bądź doświadczenia zawodowego, odpowiadających działalności gospodarczej, którą planuje się założyć. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji, w której bezrobotny po otrzymaniu środków finansowych i otworzeniu przedsiębiorstwa nie posiada odpowiednich umiejętności i kwalifikacji do wykonywania poszczególnych czynności związanych z funkcjonowaniem firmy. Bardzo rzadko zdarza się bowiem, że osoba bez niezbędnego doświadczenia i wykształcenia otrzymuje taką dotację.

Proces składania wniosku o dotację

Aby otrzymać dotację należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek. Cała procedura związana z jego rozpatrzeniem i akceptacją trwać może nawet ponad miesiąc. Wszystko zależy od sprawności danego urzędu pracy. Wypełniony wniosek bada się pod kątem formalnym i merytorycznym, a także analizuje się kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy oraz jego doświadczenie pod kątem planowanej działalności gospodarczej.

oferty pracy, szukanie pracy, praca, wyszukiwarki pracy,
fot. pixabay.com

Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie należy poczekać kolejny tydzień na podpisanie umowy z urzędem oraz poręczycielami. Po dokonaniu tej czynności pieniądze po upływie kilku dni powinny znaleźć się na koncie wnioskodawcy. Działalność gospodarczą należy założyć w terminie podanym w umowie.

Na co nie można przeznaczyć dotacji?

Warto pamiętać, że otrzymane środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą być wykorzystane w dokładnie wyznaczonym celu. Osoba, która otrzymała dotację nie może przeznaczyć ich na chociażby zakup samochodu osobowego czy leasing maszyn, pojazdów i urządzeń. Środki te nie służą ponadto do wypłacania wynagrodzeń czy uiszczania różnego rodzaju opłat. Zakazane jest ponadto finansowanie z ich tytułu budowy, zakupu lokalu czy opłacania kosztu najmu albo remontu lokalu, w którym prowadzi się działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 6-krotności wynagrodzenia (wysokość wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, podawana przez Główny Urząd Statystyczny). Wartość dotacji z urzędu pracy w każdym roku jest inna. W 2020 roku wynosi ona około 30 tysięcy złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here