Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej warto zastanowić się nad własnymi silnymi i słabymi stronami. Taka analiza pozwoli nam skoncentrować się nad elementami, które musimy poprawić oraz wskazać te, w których mamy przewagę nad konkurencją i należy je pielęgnować. Pomocna w tym będzie analiza SWOT, będąca prostym sposobem na zebranie wszystkich naszych cech oraz charakterystykę mikrootoczenia w jednym miejscu.

Czym jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to technika przetwarzania informacji, wykorzystywana przede wszystkim jako metoda analizy strategicznej przedsiębiorstwa. SWOT jest akronimem czterech angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) oraz threats (zagrożenia). Analiza SWOT wykorzystywana może być zarówno przez przedsiębiorstwa jak i ludzi.

Prezentacja analizy SWOT jest zazwyczaj bardzo prosta i czytelna. Przedstawiana jest ona bowiem za pomocą uproszczonej tabelki składającej się z czterech rubryk lub w postaci czterech ćwiartek układu współrzędnych. W górnej części znajdują się mocne i słabe strony, natomiast poniżej szanse i zagrożenia. Każde z tych czterech pól należy starannie wypełnić danymi, tak by uzyskać jak najpełniejszy obraz analizowanego czynnika.

analiza SWOT, biznes,
fot. pixabay.com

Mocne strony

Analizę SWOT powinno się zacząć od wypisania w tabelce wszystkich mocnych stron przedsiębiorstwa. Będą to wszystkie zasoby, zarówno te materialne jak i niematerialne. Można więc umieścić tutaj informacje o posiadanych środkach finansowych, nowoczesnych urządzeniach i maszynach, umiejętnościach i wiedzy personelu oraz wszystkim tym, co pozwala zbudować silną pozycję na rynku. W tym celu można się też porównać do innych firm z tej samej branży, zastanawiając się w czym jesteśmy lepsi od nich. Mocnymi stronami mogą być również: wysokiej jakości produkt, uznana marka, konkurencyjne ceny czy dobra lokalizacja.

Słabe strony

W następnej kolejności powinniśmy przejść do słabych stron naszego przedsiębiorstwa. Jeśli wykonujesz analizę dla przyszłej działalności gospodarczej musisz tutaj uwzględnić takie informacje jak chociażby: nieznana marka i produkt, ograniczenia finansowe, braki w wyszkoleniu pracowników, wąska kadra czy niesprzyjająca lokalizacja firmy. Słabe strony w istniejącym już przedsiębiorstwie to przede wszystkie te elementy, które przyczyniają się do spowalniania rozwoju oraz wpływają negatywnie na działanie firmy. Należy się zatem zastanowić, które z nich w najbliższym czasie będzie można wyeliminować i w jaki sposób to zrobić.

oferty pracy, szukanie pracy, praca, wyszukiwarki pracy,
fot. pixabay.com

Szanse

Kolejnym krokiem w analizie SWOT będzie wymienienie wszystkich szans przedsiębiorstwa. Szanse to inaczej te czynniki zewnętrzne, niezależne od nas, które działają na korzyść firmy, zwiększając szanse na odniesienie sukcesu i utrzymanie się na rynku. Przykładem może być słaba konkurencja, wzrost popytu na produkowany przez nas produkt lub świadczoną usługę bądź wzrost liczby mieszkańców miasta, w którym prowadzimy sklep stacjonarny. Innym przykładem szans może być również wzrost wynagrodzeń oraz zmiana niekorzystnego z naszego punktu widzenia prawa.

Zagrożenia

Ostatnim elementem analizy są zagrożenia, jakie spotkać możemy na swojej drodze. Podobnie jak w przypadku szans, są one niezależne od firmy, jednak w tym przypadku działają na niekorzyść. Wśród nich wymienić można np. spadek zapotrzebowania konsumentów na oferowany przez nas produkt lub usługę, kryzys ekonomiczny, pojawienie się silnej konkurencji na rynku lub zwiększenie się podatków.

W celu podsumowania przeprowadzonej analizy możesz nadać poszczególnym czynnikom odpowiednią wagę. Pozwoli Ci to na odróżnienie tych bardziej istotnych od mających mniejszy wpływ na twoją firmę. Musisz przeanalizować również, czy twoja działalność gospodarcza ma więcej mocnych czy słabych stron oraz jaką ma szanse powodzenia. Zastanów się także, jakie mocne strony twojego przedsiębiorstwa pomogą wyeliminować słabości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here