Tworząc biznesplan warto zastanowić się, jak wygląda makrootoczenie naszej przyszłej firmy. Pomóc w tym może analiza PEST, która jest prostym narzędziem pozwalającym na dogłębne zapoznanie się z wieloma ważnymi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na jej funkcjonowanie.

Elementy składowe analizy PEST

Analiza PEST jest jedną z podstawowych i najistotniejszych metod badania makrootoczenia organizacji. Główną funkcją tej analizy jest określenie obszaru w jakim działać będzie przedsiębiorstwo, a także ustalenie jakie są czynniki ekonomiczne mające wpływ na rozwój danej firmy. Nazwa PEST pochodzi od czterech słów, oznaczających poszczególne elementy analizy. Czynniki te mają spore znaczenie dla działalności gospodarczej, jednak nie są one zależne od przedsiębiorców.

P – czynniki polityczne,
E – czynniki ekonomiczne,
S – czynniki społeczne,
T – czynniki technologiczne.

P – czynniki polityczne (political) – są to czynniki związane z polityką danego kraju. Wpływ na nią mają m.in. dane dotyczące mniejszości narodowych w danym kraju, czy chociażby występowanie konfliktów zbrojnych na terenie państwa, na którym planujemy rozpocząć działalność gospodarczą.

E – czynniki ekonomiczne (economic) – są to wszelkiego rodzaju dane dotyczące gospodarki danego kraju, takie jak PKB, PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czy stabilność kursów walut.

Fakturowanie online

S – czynniki społeczno-kulturowe (social) – powiązane są z demografią danego kraju. Znaczenie może mieć zatem wiek potencjalnych klientów,  preferencje zakupowe, a także styl życia, kultura czy religia dominująca w danym kraju.

T – czynniki technologiczne (technological) – w tym przypadku znaczenie może mieć poziom rozwoju technologicznego zarówno w danym regionie jak i całym kraju, poziom innowacyjności, rozwoju transportu, a także tempo dostosowywania się do najnowszych trendów i nowinek technologicznych.

Etapy przeprowadzania analizy PEST

Analiza PEST składa się z trzech najważniejszych etapów. Po pierwsze wyznaczyć należy wszystkie najistotniejsze czynniki dla organizacji w obszarze każdej z czterech kategorii. W zależności od branży, w jakiej działać ma nasza firma, czynniki te mogą różnić się od tych uwzględnianych w pozostałych branżach. Im więcej informacji uda się zebrać, tym lepsze efekty przyniesie przeprowadzona analiza.

Po skompletowaniu danych, należy je skumulować i zestawić ze sobą. W tym miejscu istotne będzie wybranie tych, które w przypadku naszej działalności gospodarczej będą miały największy wpływ na jej funkcjonowanie. Warto uwzględnić też, które czynniki będą miały wpływ obecnie, a które mogą mieć znaczącą rolę i oddziaływanie w przyszłości. Dzięki temu utworzyć można zestawienie czynników pod względem ich ważności oraz momentu, w którym odgrywały będą znaczącą rolę.

praca, praca zdalna, rozmowa kwalifikacyjna, CV, rekrutacja, ścieżka kariery
fot. Pixabay.com

Na sam koniec dokonać należy szczegółowej analizy wszystkich elementów składowych i na jej podstawie podjąć decyzję, czy ostatecznie rozpocząć działalność w danym kraju lub jego regionie, czy makrootoczenie jest na tyle niekorzystne, że w dłuższej perspektywie okazałoby się nam to po prostu nieopłacalne.

Analiza PEST bardzo często przeprowadzana jest dla przedsiębiorstw przez specjalistów zajmujących się nią na co dzień. Pozwala to na skuteczniejsze znalezienie wszelkich czynników mogących mieć wpływ na funkcjonowanie działalności gospodarczej oraz lepsze ich przeanalizowanie. Z analizy PEST korzysta niemal każde przedsiębiorstwo dążące do maksymalizacji swoich zysków lub decydujące się na inwestycje w nowym kraju. Dogłębne poznanie specyfiki danego państwa bardzo często jest decydujące przy podjęciu ostatecznej decyzji, dotyczącej rozpoczęcia inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here