Zanim pracodawca znajdzie idealnego kandydata na oferowane stanowisko pracy czeka go wiele zadań związanych z dość skomplikowanym procesem rekrutacji. Wpływ na jego złożoność i długość trwania ma wiele elementów, począwszy od specyfikacji danego stanowiska pracy, a skończywszy na liczbie chętnych kandydatów.

Etapy procesu rekrutacji

1. Charakterystyka stanowiska pracy

Pierwszym etapem procesu rekrutacji jest określenie stanowiska pracy, na jakie występuje obecnie zapotrzebowanie w przedsiębiorstwie. Jeśli jest to stanowisko, które w firmie występowało od dłuższego czasu, można skorzystać z przygotowanego wcześniej szablonu. Jeśli jest to jednak nowe stanowisko, należy dokładnie sprecyzować wszystkie szczegóły z nim związane, tak by nie było żadnych niedomówień dotyczących m.in. zakresu obowiązków, hierarchii czy wynagrodzenia. Przed umieszczeniem ogłoszenia warto się jednak porządnie zastanowić, czy nowy pracownik jest w ogóle potrzebny i czy jego praca przyniesie firmie odpowiednie korzyści.

2. Szczegółowy opis idealnego kandydata

Kiedy już wyznaczona zostanie nowa posada, o którą zabiegać będą kandydaci, należy sprecyzować jakie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie oraz cechy charakteru powinien mieć idealny pracownik. Szczegółowo określone wymagania odnośnie kandydata pozwolą usprawnić proces wyboru najlepszej aplikacji, spośród wszystkich zgłoszeń. Wymagania powinny być adekwatne do proponowanego stanowiska pracy, tak aby wybrany pracownik sprostał postawionym przed nim wyzwaniom.

proces rekrutacji, etapy procesu rekrutacji, praca, pracownik, rekruter, oferta pracy
fot. pixabay.com

3. Ogłoszenie wolnego stanowiska pracy

Po ukończeniu pierwszych dwóch etapów można przejść do umieszczenia ogłoszenia o pracę w odpowiednim miejscu. Bardzo popularne w ostatnim czasie są serwisy internetowe, oferujące darmowe wyszukiwarki ofert pracy. Są one bardzo skuteczne i popularne, zwłaszcza wśród młodych kandydatów, na co dzień korzystających z tego typu stron. Wciąż jednak spotkać się można z ofertami zamieszczanymi w gazetach, które kierowane są głównie do osób starszych.

W zależności od posiadanego budżetu przeznaczonego na promocję, swoje ogłoszenia zamieszczać można również na różnych portalach za drobną opłatą. Od miejsca umieszczenia danej oferty zależy wiele czynników, związanych przede wszystkim z profilem kandydata i specyfikacją stanowiska pracy.

Proces rekrutacji dotyczyć może również stanowiska pracy, którego kandydatami będą osoby aktualnie zatrudnione w przedsiębiorstwie. Wówczas rekrutacja przebiegała będzie w nieco inny, bardziej wewnętrzny sposób, bez umieszczania informacji na jej temat w Internecie.

4. Przyjmowanie i selekcja zgłoszeń

Przed rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń od kandydatów należy jasno określić formę ich dostarczania. Można uczynić to za pomocą maila, specjalnie przygotowanego formularza na stronie internetowej bądź w sposób osobisty przynosząc dokumenty do biura firmy. Warto również określić, czy aplikacja powinna zawierać CV wraz z listem motywacyjnym, czy wystarczy sam życiorys.

proces rekrutacji, etapy procesu rekrutacji, praca, pracownik, rekruter, oferta pracy
fot. pixabay.com

Po zakończeniu procesu przyjmowania zgłoszeń, należy wyselekcjonować tych kandydatów, którzy spełniają ustalone wcześniej wymagania, a następnie ustalić harmonogram rozmów kwalifikacyjnych. Dobrze przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna powinna dać pracodawcy możliwie najpełniejszy obraz kandydata, z uwzględnieniem jego wad i zalet. W tym celu rekruterzy dość często stosują różnego rodzaju testy. Mogą być to m.in. testy psychometryczne, osobowości czy testy umiejętności praktycznych. W przypadku tych ostatnich należy wcześniej poinformować kandydata czego może się spodziewać i co będzie podlegało ocenie.

5.Przedstawienie oferty zatrudnienia i zawarcie umowy

W momencie, kiedy przedsiębiorstwo wybrało już idealnego kandydata na oferowane stanowisko pracy, przedstawiona powinna mu zostać oferta zatrudnienia. Musi ona zawierać wszystkie istotne informacje, także te, których wcześniej nie podano w ogłoszeniu. Jeżeli na linii kandydat-pracodawca dojdzie do niezgodności pod względem chociażby wysokości wynagrodzenia prowadzi się negocjacje, mające na celu dojście do obustronnego porozumienia. Kiedy wszystkie szczegóły zostaną dopięte na ostatni guzik, dochodzi do ostatniego etapu procesu rekrutacji, czyli podpisania umowy i rozpoczęcia pracy. Pracodawca może również poinformować pozostałych kandydatów o tym, że ich aplikacja została odrzucona i wybrano już nowego pracownika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here