Przygotowanie biznesplanu jest niezmiernie istotne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Dobrze napisany pozwoli nam uniknąć prostych błędów na starcie oraz uświadomi nam jak wygląda konkurencja w branży, w której chcemy funkcjonować. Pisząc biznesplan, nie wolno zapominać o kluczowych jego elementach. Sprawdź, w jaki sposób przygotować taki dokument, by był drogowskazem w dalszej działalności.

W pierwszej części artykułu zastanawialiśmy się czym jest biznesplan, jakie są cechy dobrze przygotowanego biznesplanu oraz jakie są etapy jego pisania. W drugiej części skupimy się na pozostałych elementach, takich jak planowanie finansowania, marketingu i zarządzania.

Określenie kapitału początkowego i źródła finansowania

W tym miejscu należy się zastanowić nad wysokością planowanych inwestycji. Sporządź w tym celu szacunkową kwotę, jaka będzie niezbędna na starcie prowadzania działalności. Istotną kwestią planowania takiej inwestycji jest ustalenie źródeł i sposobu jej finansowania. Należy podać informację, czy inwestycja będzie realizowana np. z własnych oszczędności, czy kapitału obcego. Jeśli potrzebny nam będzie dodatkowy kredyt, należy wskazać jego wysokość oraz zaznaczyć na jakich warunkach zostanie on udzielony.

Fakturowanie online

Wszystkie te założenia muszą zostać ujęte w planie finansowym. Powinien on również zawierać przybliżoną wartość planowanej wielkości sprzedaży oraz ponoszonych z tytułu działalności kosztów. Aby prowadzenie przedsiębiorstwa było opłacalne, musi być ono rentowne. Mówiąc w skrócie – musi nam ono przynosić wymierne zyski. Przewidzenie wszystkich elementów składowych rachunku zysków i strat nie jest proste, dlatego zawsze należy przyjmować nieco bardziej negatywną narrację i nastawiać się na nieoczekiwane, zwiększone koszty oraz nieco mniejsze niż się przypuszczało przychody. Pozwoli to na uniknięcie rozczarowania w przyszłości i lepsze rozdysponowanie dostępnego budżetu.

Opracowanie strategii marketingowej

Nawet najlepszy produkt i usługa nie zyska w krótkim okresie czasu wystarczającej liczby odbiorców bez skutecznej kampanii reklamowej i działań marketingowych. Nie obędzie się w tym przypadku bez analizy rynku i określenia typu klienta docelowego. Następnie trzeba zastanowić się z kim przyjdzie Ci o niego rywalizować. W tym celu wypisz kilku producentów, bądź usługodawców oferujących ten sam rodzaj produktu lub usługi co ty i dokładnie przeanalizuj. Musisz określić też, czy planujesz działać na rynku lokalnym, czyli w twojej miejscowości i kilku sąsiednich, czy jednak chcesz proponować sprzedaż na terenie całego kraju za pomocą sklepu internetowego.

Taka analiza pomoże Ci w doborze odpowiedniej formy reklamy i promocji oraz całej strategii marketingowej. Wyznacz sobie konkretny cel, jaki chcesz osiągnąć na starcie, a także długofalową wizję rozwoju, tak by docierać do coraz większej liczby potencjalnych klientów np. za pomocą reklam i promocji.

fot. pixabay.com

Polityka cenowa

W tym miejscu powinno się przedstawić szczegółowe kalkulacje cen dla wszystkich oferowanych produktów lub usług. Należy przeanalizować koszty stałe oraz koszty zmienne i zastanowić się, w jaki sposób z czasem można je będzie zmieniać, w miarę rozwoju przedsiębiorstwa i budowania własnej marki.

Wyznaczone przez nas ceny porównać należy z cenami na rynku i zastanowić się, czy nie należy ich nieco skorygować. Ważne jest jednak wcześniejsze określenie ceny minimalnej wyznaczającej próg rentowności. Nadmierne obniżanie ceny, w celu konkurowania z innymi przedsiębiorstwami, może bowiem doprowadzić do straty finansowej. Warto wówczas przeanalizować, czy jesteśmy w stanie zwiększyć produkcję, tak by zmniejszyła się wartość kosztów stałych przypadających na jedną jednostkę wyrobu gotowego.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie dużym przedsiębiorstwem jest procesem dość skomplikowanym. Nie wystarczy bowiem jedna osoba, która zajmie się wszystkim począwszy od ustalania długofalowej strategii, a skończywszy na pilnowaniu wydajności pracowników na linii produkcyjnej. Należy wówczas starannie określić kto będzie odpowiedzialny za poszczególne funkcje i stanowiska w firmie i ile osób będzie takiemu pracownikowi podlegało. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, będąc tym samym jedynym pracownikiem, należy zastanowić się np. czy samemu prowadzić będziemy sprawy związane z księgowością, czy zlecimy to komuś z zewnątrz.

Podsumowanie

Tworząc podsumowanie biznesplanu należy wyciągnąć końcowe wnioski z wszystkich analizowanych danych. Trzeba zwrócić uwagę zarówno na pozytywne aspekty, dające nadzieje na powodzenie naszego przedsiębiorstwa, ale też na problemy i zagrożenia oraz sposoby ich rozwiązywania. Warto podsumować również długoterminowe plany i streścić analizę rynku i jego możliwych zmian w najbliższych latach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here