Przygotowanie biznesplanu jest niezmiernie istotne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Dobrze napisany pozwoli nam uniknąć prostych błędów na starcie oraz uświadomi nam jak wygląda konkurencja w branży, w której chcemy funkcjonować. Pisząc biznesplan, nie wolno zapominać o kluczowych jego elementach. Sprawdź, w jaki sposób przygotować taki dokument, by był drogowskazem w dalszej działalności.

Czym jest biznesplan?

Pojęcie „biznesplan” pochodzi z języka angielskiego (business plan) i dotyczy szczegółowego, długoterminowego dokumentu planistycznego odnoszącego się do działalności przedsiębiorstwa. Jego głównym zadaniem jest określenie celów, a także sposobów i środków umożliwiających ich osiągnięcie. Biznesplan, będący szeregiem dokumentów oraz analiz, ma ważne zastosowanie w organizacji, a także poza nią. Wspiera on przygotowanie i przeprowadzenie niezbędnych czynności, umożliwiających pozyskanie środków finansowych od inwestorów oraz banków. Pełni on również istotną rolę podczas podejmowania kluczowych decyzji menedżerskich. Dzięki przygotowanemu biznesplanowi zweryfikować można słuszność stawianych wcześniej tez i założeń. Może być on sporządzony zarówno przez samego przedsiębiorcę, jak i zleconą firmę zewnętrzną.

Cechy dobrego biznesplanu

Dobrze przygotowany biznesplan powinien trafnie określać cel działania i sposób pozyskiwania środków finansowych na jego realizację, musi być też realistyczny, konsekwentny, łatwy do zastosowania w konkretnym działaniu oraz elastyczny, czyli sporządzony tak, by można było na bieżąco dokonywać w nim korekt. Ważną cechą jest również długodystansowość, terminowość oraz kompletność. Powinien on uwzględniać również aktualne potrzeby, warunki i możliwości realizacji poszczególnych zadań. Biznesplan powinien składać się ze streszczenia, przedstawienia pomysłu, charakterystyki rynku, marketingu, realizacji zadań, zarządzania, harmonogramu, informacji dotyczących finansowania i prognoz finansowych oraz podsumowania.

rozmowa kwalifikacyjna, praca, analiza
fot. pixabay.com

Etapy tworzenia biznesplanu

Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie

W pierwszej kolejności przedstawić należy podstawowe informacje i założenia dotyczące przedsiębiorstwa, oraz dane samego przedsiębiorcy. Wśród najważniejszych informacji o firmie zabraknąć nie może takich danych jak: planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej, forma prawna działalności gospodarczej, nazwa przedsiębiorstwa, lokalizacja siedziby firmy, dane kontaktowe, kod PKD, informacje o wytwarzanych produktach lub świadczonych usługach.

Umieścić należy także podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorcy, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, kwalifikacje zawodowe, umiejętności, posiadane wykształcenie czy chociażby doświadczenie zawodowe.

praca, CV, rekrutacja,
fot. pixabay.com

Określenie wizji i celów przedsiębiorstwa oraz charakterystyka rynku

W dalszym etapie przedstawiamy wizję, misję oraz cele naszego przedsiębiorstwa. Musimy się więc zastanowić jaki cel stawiamy przed sobą i jaką wartość nasza firma wniesie na rynek. Zaplanować musimy również etapy rozwoju, tak by za kilka lat nasze przedsiębiorstwo przynosiło coraz większe zyski i realizowało coraz to ambitniejsze i trudniejsze zadania. Powinniśmy wiedzieć również do jakiego typu klientów chcemy dotrzeć i którzy z nich będą stanowić podstawową bazę odbiorców naszych towarów lub usług.

W celu dokonania analizy rynku i znajdującej się na nim konkurencji warto dokonać analizy SWOT, analizy PEST oraz zastosować metodę SMART. Są to skuteczne narzędzia, umożliwiające dogłębne przeanalizowanie mikro i makrootoczenia. Dzięki nim ustalimy, z jakimi przedsiębiorstwami przyjdzie nam rywalizować o klienta, a także odpowiemy sobie na pytanie w jaki sposób możemy o niego zabiegać. Będzie to niezbędne, by ustalić jak ma wyglądać proces marketingu, w jaki sposób go przeprowadzić i do jakiego typu klienta powinien być skierowany, by przyniósł odpowiedni rezultat.

Następne etapy przygotowywania biznesplanu opisane zostały w drugiej części artykułu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here