Zarządzanie grupą pracowników wymaga wielu cech przywódczych i odporności psychicznej. Ta przyda się zwłaszcza w momencie, kiedy dochodziło będzie do konfliktów pomiędzy pracownikami. Sposobów rozwiązywania sporów jest dość dużo, jednak ich wybór warto uzależnić od danej sytuacji, podchodząc do nich indywidualnie.

Z czego wynikają konflikty w pracy?

Konflikty w zespole są dość często spotykanym problemem. Różnica poglądów, nieprzychylne nastawienie, czy wzmożona rywalizacja są najczęstszymi ich przyczynami. Niestety, ich całkowite uniknięcie, zwłaszcza w dużej grupie jest niemal niemożliwe. Prędzej, czy później taki konflikt może powstać, mimo wcześniejszej nienagannej współpracy. Warto być zatem przygotowanym na taką sytuację i jako lider zespołu mieć gotowe schematy rozwiązań, które w takich momentach okazać się mogą niezbędne.

konflikt, praca
fot. pixabay.com

Nastawienie mentalne lidera zespołu

Zajmując stanowisko menedżera, pełniącego zarazem funkcje lidera zespołu ważne jest pozytywne nastawienie do pełnionych obowiązków. Rozstrzyganie sporów pomiędzy pracownikami jest jednym z częstszych zadań, dlatego też należy traktować je jako wyzwanie, a nie przykry obowiązek. Pomyśl o tym w inny sposób, a mianowicie w kategorii okazji do poznania danego problemu z dwóch osobnych perspektyw. Być może dzięki temu uda Ci się wyciągnąć ciekawe wnioski, które wpłyną na lepszą i efektywniejszą pracę całego zespołu. Staraj się również tworzyć przyjazne stosunki pomiędzy pracownikami, tak by każdy mógł wypowiadać się w sposób spokojny i komfortowy, a pozostali pracownicy brali czynny udział w dyskusji. Tylko poprzez poznanie opinii wszystkich pracowników można pozytywnie wpłynąć na ich poczucie wspólnoty i jedności.

Jak reagować na drobne konflikty w zespole?

Pierwszą istotną zasadą zapobiegania konfliktom jest obserwacja pracowników. Dokładnie przeanalizować należy ich zachowanie, wzajemne relacje, sposób zwracania się do siebie oraz to, czy potrafią ze sobą współpracować. Jeśli wszystko przebiega bez zarzutu, nie warto dokonywać większych zmian. W przypadku gdy zaczynają się pojawiać pierwsze oznaki konfliktu, należy je jak najszybciej ugasić. Najlepsza będzie rozmowa z pracownikami, pomiędzy którymi zaszło do ostrzejszej wymiany zdań i wspólne rozstrzygnięcie sporu. Jeśli to nie pomoże, warto w miarę możliwości pomyśleć o tymczasowej zmianie stanowiska pracy (np. w przypadku pracy przy linii produkcyjnej) dla obu stron konfliktu, tak by żadna z nich nie poczuła się poszkodowana. W przeciwnym razie mała sprzeczka przerodzić się może w poważny konflikt, negatywnie wpływający na resztę zespołu.

praca, awans, podwyżka, szef, rozmowa
fot. pexels.com

Rozwiązywanie problemów w zespole

Jako lider zespołu powinieneś pełnić również rolę mediatora, czyli osoby odpowiedzialnej za rozwiązanie sporu i złagodzenie jego konsekwencji. Nie jest to proste zadanie, bowiem wymaga ono dogłębnego zaznajomienia się z przyczyną konfliktu, przeanalizowanie jej, a następnie dokonania szeregu działań, mających na celu rozstrzygnięcie sporu. Istotne w tej kwestii będzie wysłuchanie obu stron konfliktu. Jest to niezbędne w celu poznania dwóch, z reguły odmiennych zdań na dany temat. Ważne, aby każda ze stron mogła w sposób nieskrępowany przedstawić swoje stanowisko, a następnie skonfrontować swoje zdanie ze zdaniem strony przeciwnej. Twoim zadaniem nie jest o tyle wskazanie winnego i poszkodowanego, co znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Tylko w taki sposób możesz sprawić, że konflikt zostanie rzeczywiście zażegnany. Wnioski pozostaw dla siebie, bowiem pozwolą Ci one uniknąć tego typu zjawisk w przyszłości.

W przypadku poważniejszych przewinień pracowników wynikających z konfliktu, którego rozmowa mediacyjna nie jest w stanie rozwiązać, stosuje się kary dyscyplinarne. W zależności od skali przewinienia może być to zarówno kara nagany lub kara nagany z ostrzeżeniem, jak i kara wydalenia z pracy, jeśli przewinienie jest bardzo poważne. Więcej na ten temat przeczytać można w artykule o karach dyscyplinarnych i radzeniu sobie z trudnym pracownikiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here