Chcąc realizować różnego rodzaju zadania, państwo musi posiadać odpowiednio wysoki budżet. W celu zgromadzenia odpowiednich środków finansowych oraz należytego ich wykorzystania niezbędna jest mądra polityka fiskalna. Sprawdź, jakie są jej funkcje, a także jakie narzędzia niezbędne do pozyskiwania środków posiada państwo.

Każdy kraj posiada własny, ściśle określony budżet. Polityka fiskalna, zwana również polityką budżetową ma na celu dążenie do osiągnięcia wyznaczonych przez rząd zadań społecznych i gospodarczych. Do ich realizacji niezbędne są odpowiednie środki finansowe, które państwo musi pozyskać. Polityka fiskalna państwa jest zatem ogólnie mówiąc szeregiem czynności związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych.

Funkcje budżetu państwa

Budżet państwa określić można jako roczne zestawienie dochodów i wydatków władz rządowych. Pełni on wiele istotnych funkcji z gospodarczego punktu widzenia. Funkcja ekonomiczna budżetu związana jest z gromadzeniem dochodów oraz przemyślanym dokonywaniem wydatków, dotyczących finansowania przez dany kraj dóbr publicznych, ogólnodostępnych dla każdego obywatela. Podgrupą funkcji ekonomicznej jest funkcja alokacyjna, która dotyczy produkcji dóbr publicznych, a także określania ich struktury, co wpływa na kształtowanie się podziałów czynników wytwórczych na sektor publiczny i prywatny.

podatki, finanse, analiza
fot. pixabay.com

Funkcja stabilizacyjna odnosi się do wykorzystywania różnych instrumentów finansowych w celu ustabilizowania procesów makroekonomicznych. Z kolei funkcja bodźcowa budżetu państwa dotyczy ulg i zwolnień podatkowych, dzięki którym określone podmioty zmobilizują się do pożądanego przez państwo zachowania. Budżet państwa pełni także funkcję informacyjną, bowiem dzięki analizie wpływów finansowych pozwala na kontrolę procesów gospodarczych.

Jakie są instrumenty fiskalne państwa?

Instrumenty fiskalne to wszelkie narzędzia i mechanizmy gospodarcze mające charakter prawno-ekonomiczny, niezbędne do gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Prawny charakter instrumentów fiskalnych wynika z określonych przepisami prawa zasad, natomiast charakter ekonomicznych dotyczy wpływu na sytuację majątkową konsumentów, producentów bądź innych podmiotów. Do najważniejszych instrumentów fiskalnych państwa zalicza się podatki. Są to uregulowane prawnie świadczenia finansowe na rzecz państwa o charakterze powszechnym, przymusowym, nieodpłatnym i bezzwrotnym. Dzielą się one na dwie podstawowe grupy: bezpośrednie oraz pośrednie.

Podatki bezpośrednie są świadczeniami finansowymi, które obciążają osiągane przez podatnika dochody. Mają one w związku z tym znaczący wpływ na wysokość posiadanych strumieni pieniężnych nazywanych też rozporządzalnymi dochodami prywatnymi konsumentów, bądź wydatkami inwestycyjnymi w przypadku producentów. Do podatków bezpośrednich zaliczamy podatki dochodowe od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), a także podatki m.in. od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, nieruchomości, środków transportowych, leśny czy rolny.

fot. pixabay.com

Podatki pośrednie to z kolei rodzaj podatku pobierany w sposób pośredni, tak jak wskazuje na to nazwa. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim podatek od towarów i usług VAT, płacony przez nas podczas dokonywania codziennych zakupów, a także podatek akcyzowy oraz podatek o gier losowych.

Na jakie cele przeznaczane są podatki?

Płacone przez nas podatki na rzecz państwa wracają do nas w różnych postaciach. Ze środków finansowych uzyskanych w ten sposób opłacane są m.in. służby bezpieczeństwa, przeprowadzane remonty dróg, czy finansowane szkoły publiczne, dzięki czemu nauka w nich jest bezpłatna. Innymi wydatkami państwa mogą być również: pomoc społeczna, wsparcie dla bezrobotnych, emerytury, ochrona zdrowia, sądy, więzienia, kultura, sport, rolnictwo, nadleśnictwo, administracja samorządowa czy ochrona środowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here